top of page
Miljøfyrtårn

Skotfoss Brug

Skotfoss brug tar sikte på å bli et miljøfyrtårn for teknologi utvikling og bruk av innovative nyskapende løsninger på bærekraftig energiforbruk, og bioteknologi.

Vi ønsker å bli et fyrtårn for Norsk miljøteknologi, en utstillingsmonter som vil tiltrekke seg teknologi turister fra hele verden.

Dette vil gi et grunnlag for en inkubator for innovasjonsbedrifter, og et læringsmiljø for miljøteknologi.

Det vil legges til rette for konferanser og workshops.

Skotfoss Brug kan bli et Nasjonalt senter for demonstrasjon av Norsk innovasjon.

De som har teknologi å bidra med, eller ønsker å sette seg på liste som fremtidige leietakere, kan kontakte oss på mail: s.levi@online.no   

Noen av våre samarbeidspartnere er:

www.reklima.no

www.bbbls.net

www.akershusenergi.no

www.ntnu.no

www.hiof.no

Miljøteknologi i verdensklasse

Vårt mål er å bidra til en utvikling av bærekraftige fornybare innovative energiløsninger i form av vann, vind, solenergi, og optimalisere energieffektiviteten av disse blir et av våre hovedmål.

Samfunns

ansvar

Tell your visitors your story. Add catchy text to describe what you do, and what you have to offer. The right words can inspire and intrigue your audience, so they’re ready to take action on your site. To start telling your story, double click or click Edit Text.

GET IN TOUCH
IMG_E2809_edited.jpg
bottom of page