top of page
Skotfoss Brug

Skotfoss Brug sett fra luften

Flyfoto å oversiktsfotografier tatt på 1900 tallet av Skotfoss brug og omheng

Flyfoto

Bildene gir en oversikt over fabrikkområdet å arbeiderboligene og med omlandet rundt Skotfoss Brug.

Skienselva, Nordsjø, slusene, skotfossen med demningen og Skotfoss sentrum blir også synlig gjort på disse fotografiene. 

bottom of page