Hva kan Skotfoss Brug tilby deg?

Noen av våre visjoner er :

Et godt sted å bo og jobbe

 Med fugleperspektiv på Skotfoss brug 

Skotfoss Brug var en av fotballens tidligste spillesteder  i Norge 

Skotfoss Brug var Europas største papirfabrikk fra slutten av 1800 tallet og et stykke inn på 1900 tallet.